• 1

Miljö & Kvalitet

Genom att samordna miljöhänsyn med  verksamheten så anpassar vi transporterna på bästa  . Vi ser på vårt miljöarbete som en investering för framtiden och som ett led i våran kvalitetspolicy. 

Vår uppgift är att:

• erbjuda miljöeffektiva transport- och logistiklösningar ur bästa miljösynpunkt.
• ha en dialog i miljöfrågor med leverantörer, kunder, myndigheter och organisationer.
• följa gällande miljölagstiftning samt driva verksamheten inom ramen för uppställda miljökrav från kunder.