• 1

 Skaralogistik AB erbjuder följande

  §  Inrikestransporter ,stycke,partigods och bud transporter

  §  Maskintransport

  §  Specialtransporter

  §  Följebil, VTL bilar

  §  Kranbilar

  §  Containertransporter